Exàmens i solucionaris de la selectivitat

Fase general obligatòria

Fase general matèria comuna

Fase específica

Calendari 21-22 (setembre) Horari 8 de setembre Horari 7 de setembre Horari 6 de setembre