Fonaments artístics

No hi ha exàmens anteriors, fonaments de les arts es va incorporar a les PAU l’any 2017.