Francès

PAU Francès 2024 Juny Sèrie 1
PAU Francès 2024 Juny Sèrie 5
PAU Francès 2023 Juny Sèrie 1
PAU Francès 2023 Setembre Sèrie 2
examens.cat · PAU Francès 2022 Juny Sèrie 2
examens.cat · PAU Francès 2022 Juny Sèrie 5
examens.cat · PAU Francès 2022 Setembre Sèrie 3
examens.cat · PAU Francès 2021 Juny Sèrie 2
examens.cat · PAU Francès 2021 Juny Sèrie 5
examens.cat · PAU Francès 2021 Setembre Sèrie 1
Exàmens Selectivitat · PAU Francès 2020 Juny Sèrie 1
Exàmens Selectivitat · PAU Francès 2020 Juny Sèrie 3
Exàmens Selectivitat · PAU Francès 2020 Setembre Sèrie 4
Exàmens Selectivitat · PAU Francès 2019 Juny Sèrie 1
Exàmens Selectivitat · PAU Francès 2019 Juny Sèrie 4
Exàmens Selectivitat · PAU Francès 2019 Setembre Sèrie 5
Exàmens Selectivitat · PAU Francès 2018 Juny Sèrie 1
Exàmens Selectivitat · PAU Francès 2018 Juny Sèrie 5
Exàmens Selectivitat · PAU Francès 2018 Setembre Sèrie 3